THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-17:00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2016

Tháng 1
– Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2016

Tháng 2

– Ngày thứ hai: Ngày 08 tháng 02 năm 2016 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

– Ngày thứ ba: Ngày 09 tháng 02 năm 2016 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

– Ngày thứ tư: Ngày 10 tháng 02 năm 2016 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

Tháng 4

– Ngày thứ hai: Ngày 18 tháng 04 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

Tháng 5

Thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2016 (Ngày Giải phóng miền Nam)

Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Ngày Quốc tế Lao động)

Tháng 9

Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

 

​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại