Danh Sách Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài

 Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài…

Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài. Để hỗ trợ toàn bộ công dân Việt nam khi có nhu cầu liên hệ trực tiếp, Tonkin Việt nam xin chia sẻ danh sách Đại sứ quán Việt Nam đặt tại các nước trên thế giới…

Danh sách Đại sự quán Việt nam Tại nước ngoài

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

 

CHÂU ÂU

 

1

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

37

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 
Vietnam embassy in India Vietnam embassy in England

2

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét

38

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Vietnam embassy in Bangladesh Vietnam embassy in Austria

3

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy

39

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Vietnam embassy in Brunei Vietnam embassy in Poland

4

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

40

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Vietnam embassy in Cambodia Vietnam embassy in Belarus

5

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 

41

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Vietnam embassy in Republic of Korea Vietnam Embassy in Belgium

6

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 

42

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Vietnam embassy in Indonesia Vietnam embassy in Bulgaria

7

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan

43

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 
Vietnam embassy in Kazakhstan Vietnam embassy in Denmark

8

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

44

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Vietnam embassy in Laos Vietnam embassy in Germany

9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

45

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Vietnam embassy in Malaysia Vietnam Embassy in The Netherlands

10

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma

46

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
Vietnam embassy in Myanmar Vietnam embassy in Hungary

11

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

47

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Vietnam embassy in Mongolia Vietnam embassy in Greece

12

Đại sứ qu